Pengvin affärssystem

       För smarta handelsmän som ställer krav på lönsamhet.


 

[Arbete pågår]

Start
On Line Support
Startpaket PVX
Resolutor drift
Om Pengvin
Om företaget.

 
Ett modernt & komplett affärssystem som klarar stora volymer.
 

 

ButiksDataKonsulten

 

Vi erbjuder ett av marknadens mest populära affärssystem för handelsföretag med artikelintensiv verksamhet. PengVin är ett heltäckande affärssystem som hanterar hela flödet från inköp, order, fakturering till redovisning

 

.Vi följer med dig i hela processen och hjälper dig med genomförandet.

 

 • Installation / uppstart av system

 • Laddning av register

 • Personalutbildning inför start.

 • Löpande anpassningar / utbildning av personal

 • Följer er utveckling på konsultbasis.

 • Ni får en kundansvarig Pengvinkonsult.

 

Fördelar med PengVin Affärssystem:

 • de modernaste anpassningarna för att stödja dagens och framtidens krav på fackhandeln

 • komplett elektronisk dokumenthantering (e-post, sms, EDI, xml, fax etc.)

 • marknadens vassaste inköpssystem

 • mycket snabba och effektiva funktioner för pris- och artikeluppdatering

 • helintegrerad kontokortshantering med kundterminal (PinPad)

 • funktioner för automatisk inläsning av kundinbetalningar (PG/BG) via fil in i kundreskontran

 • marknadens mest kompletta pris- och rabattsystem för att hantera kundunik prissättning

 

 

 

 

 

Textruta: ButiksDatakonsulten har mer än 15 års erfarenhet av Pengvin.

Textruta: Primär marknad

ButiksDataKonsulten arbetar på hela den Svenska marknaden.

Marknadsområdet delar av Västra Götaland / Småland är primär marknad men ButiksDataKonsulten har kunder över hela landet.

Idag tar det inte längre tid att besöka en kund i norra Sverige än det tar att besöka en kund i Skåne. Dessutom finns goda möjligheter att koppla upp sig via modem för supporthjälp. 

Det är viktigt för dig som användare att kunna få genomfört utbildning av nya funktioner på ert företag, dessutom blir utbildningen bättre anpassad efter era lokala förutsättningar.

Textruta:  
Hela Sverige är vår marknad.

 

Vill du veta mer om Pengvin så skicka e-post till bill@butiksdata.se eller ring på 070 - 549 6705. Senast ändrad: 19 maj 2011